Kantiner hjelpemeny

Tinghusplassen

Prima står for drift av kantinen på Tinghusplassen

Kantiner hjelpemeny

Rådhuset

Prima står for drift av kantinen på Rådhuset

Kantiner hjelpemeny

Teknobyen

Prima står for drift av kantinen på Teknobyen

Kantiner hjelpemeny

Havstein Bydelskafé

Drift av Havsten Bydelskafé i Stabells vei 4

Kantiner hjelpemeny

Tempe Bydelskafé

Drift av Tempe Bydelskafé i Valøyveien 8
Kantiner hjelpemeny

Lerkendal

Drift av kantine på Lerkendal
Kantiner hjelpemeny

Prima Kantine

Drift av egen kantine på Industriveien 2,
Heimdal

Send en uforpliktende forespørsel til Kantinedrift!